per page

Jana Balegová • Anabela Katreničová

- Utilising Foreign Experience for Reforms in the Slovak Republic Stanislav Konečný

Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike Stanislav Konečný (ed.)

Mária Zamboriová , Lucia Dimunová , Valéria Párová , Mária Sováriová Soósová ,  Gabriela Štefková

15,00 €
In Stock
Showing 25 - 36 of 97 items