1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine

ONLINE

978-80-574-0146-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška
Rok vydania:2022
Dostupné od:25.11.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, maďarčina
Počet strán:415
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra dejín štátu a práva
Poznámka:Zborník vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-19-0419 ,,100 rokov Trianonskej zmluvy.“
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladaná publikácia je zborníkom z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 29. – 30. 9. 2022 v Košiciach ako výstup riešenia grantového projektu APVV-19-0419. Ambíciou projektu je pokúsiť sa o zmier medzi právnymi i všeobecnými historikmi zo Slovenska i Maďarska  v náročnej téme nazerania na Trianonskú mierovú zmluvu z roku 1920. Konferencia, konaná v dňoch 29. – 30. 9. 2022 bola treťou v rade konferencií, ktoré si dali za cieľ napomôcť pri dosiahnutí uvedeného cieľa. Zúčastnili sa jej právni historici i pozitívni právnici z viacerých krajín strednej Európy. Nech teda zborník poslúži ako ďalší stupienok k porozumeniu medzi národmi.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie