Ekológia I (Všeobecná ekológia)

978-80-7097-848-1

Tlačená publikácia

Na sklade

0,00 €
0,00 € bez DPH

10,32 €

-10,32 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori: Igor Hudec • Ľubomír Kováč
Rok vydania:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:136
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav biologických a ekologických vied

Popis

Kurz poskytuje študentom informácie o základných parametroch, vzťahoch a procesoch v ekologických vedách. Stručný obsah predmetu: ekologické faktory a vzťahy k prostrediu (vzduch, voda, pôda); vplyv ekologických faktorov (morfologické adaptácie, behaviorálne reakcie); populácie a spoločenstvá (vonkajšie a vnútorné znaky, populačná dynamika); ekosystémy (vplyv prostredia) a biómy (hrubá charakteristika a vplyv človeka); cykly (hydrologický, plynný, sedimentačný) základných prvkov na Zemi.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie