10. česko – slovenský myriapodologický a isopodologický seminár

ONLINE

978-80-8152-531-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Andrej Mock
Rok vydania:2017
Dostupné od:september 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, čeština
Počet strán:24
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav biologických a ekologických vied

Popis

Burda - Kováčov, Slovensko, 4.-7.10.2017

Abstrakty prednášok českých a slovenských zoológov, ekológov a fyziológov, ktorí ako modelové skupiny študujú pôdne článkonožce v taxónoch Myriapoda a Oniscidea, prezentovaných na 10. seminári v Kováčove pri Chľabe na Slovensku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie