Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 2013

ONLINE

978-80-8152-010-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Vladimír Zeleňák
Rok vydania:2013
Dostupné od:25.04.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:179
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Publikácia obsahuje abstrakty príspevkov, ktoré zazneli na Študentskej vedeckej konferencii Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, konanej dňa 25. 4. 2013. Podujatie sa nieslo v znamení osláv 50. výročia PF UPJŠ a bolo súčasťou série podujatí s názvom ScienceFest.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie