Pokročilé praktikum z biochémie a molekulovej biológie

ONLINE

978-80-8152-572-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Viktor Víglaský • Petra Krafčíková • Erika Demkovičová
Rok vydania:2017
Dostupné od:15.12.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:95
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Učebné texty sú určené pre študentov so zameraním na prírodné vedy v oblasti  biochémie a molekulovej biológie, pričom obsahom nadväzujú na prednášky z biochémie nukleových kyselín a niektorými praktickými úlohami ich dopĺňajú. Po obsahovej stránke je potrebné tento text chápať ako pomocný materiál k praktickým cvičeniam. Ich význam spočíva v tom, že študenti získajú doplnkový študijný materiál, ktorý využijú pri získavaní zručností so základnými laboratórnymi technikami tvorby, prenosu, identifikácie, izolácie a analýzy plazmidovej rekombinantnej DNA a aplikáciou rôznych  spektrálnych analýz. Vybrané techniky rekombinantnej DNA v týchto praktických úlohách by mali poslúžiť ako základná metodická orientácia pre začiatočníkov a poslúžiť k vytvoreniu reálnejšej predstavy o metódach používaných hlavne v molekulovej biológii a biochémii pre vysokoškolských študentov.  

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie