Zborník príspevkov z 11. Dní doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. Konferencie experimentálnej biológie rastlín

ONLINE

978-80-8152-032-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Martin Bačkor • Silvia Mihaličová
Rok vydania:2013
Dostupné od:05.09.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:192
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Zborník príspevkov z konferencie 11. DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN a 13. KONFERENCIE EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN, KOŠICE, 9. – 13. september 2013

13. KONFERENCIA EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN
(sekcie)
1. Bunková biológia a cytológia: Michal Martinka
2. Vývinová biológia a morfogenéza: Alexander Lux
3. „Omiky“ – genomika, transkriptomika a proteomika: Boris Vyskot
4. Hormonálna regulácia rastu a vývinu rastlín: Jana Albrechtová
5. Fotosyntéza, tvorba a transport asimilátov: Jiří Šantrůček
6. GMO a rastlinné biotechnológie: Eva Čellárová
7. Biofyzikálne signály a optické vlastnosti rastlín: Jan Nauš
8. Fyziológia stresu: Ľudmila Slováková
9. Interakcie rastlín s organizmami: Martin Bačkor
10. Voda a minerálna výživa rastlín: Miroslav Repčák
11. Produkþná biológia rastlín a poľnohospodárstvo: Václav Hejnák
12. Ekologická biológia rastlín a globálne klimatické zmeny: Michal Marek

11. DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN
(sekcie)
1. Molecular & Cell Genetics: Viktor Žárský
2. Developmental Biology: Alexander Lux
3. Biochemistry & Physiology: Jiří Šantrůček
4. Systematics & Evolution: Jana Albrechtová
5. Ecophysiology: Jana Albrechtová ​

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie