Príjem a transport minerálnych látok v rastlinách

ONLINE

978-80-7097-951-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Peter Paľove-Balang
Rok vydania:2012
Dostupné od:11.06.2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:48
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav biologických a ekologických vied

Popis

Predložený učebný text „Príjem a transport minerálnych látok v rastlinách“ v slovenskom jazyku poskytuje v zrozumiteľnej podobe všeobecný prehľad v problematike príjmu a distribúcie látok. Jednotlivé kapitoly zoznámia študentov z vlastnosťami pôdneho prostredia, ktoré majú výrazný vplyv na dostupnosť látok, ďalej s transportom látok cez membrány ako aj na stredné a dlhé vzdialenosti. Text obsahuje najnovšie poznatky z anglickej literatúry, doplnené schémami a grafmi, ktoré vytvoril autor na základe vlastného výskumu, alebo spracovaním viacerých zdrojov.

Učebné texty sú určené predovšetkým pre študentov magisterského štúdia v odbore biológia, alebo ekológia a predpokladajú aspoň základné poznatky z fyziológie rastlín.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie