Zborník abstraktov - Konferencia 70 rokov Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

ONLINE

978-80-8152-879-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lenka Mártonfiová, Martin Suvák, Pavol Mártonfi
Rok vydania:2020
Dostupné od:03.09.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:44
DOI:https://doi.org/10.33542/BOA2020-879-8

Popis

Konferencia 70 rokov Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Slovensko, Košice, 3. – 4. septembra 2020. Zborník abstraktov.

Zborník abstraktov z konferencie s medzinárodnou účasťou zahŕňa celkom 38 abstraktov od celkovo 76 autorov z rôznych botanických pracovísk zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Predstavuje prierez poznatkov a skúseností z histórie a súčasnosti botanického výskumu a ochrany prírody. Svojimi témami abstrakty zasahujú okrem botaniky a ochrany prírody aj do oblasti fyziológie rastlín, produkcie obsahových látok rastlín, environmentalistiky, manažmentu chránených území, bioinformatiky a ďalších aktuálnych problémov výskumu. Hlavný referát je venovaný 70. výročiu vzniku Botanickej záhrady UPJŠ, jej histórii a súčasnosti a bol pripravený riaditeľom Botanickej záhrady UPJŠ, dopĺňajú ho referáty pracovníkov tejto botanickej záhrady venované aktuálnemu stavu výskumu a vzdelávacích aktivít v botanickej záhrade.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie