Konflikt záujmov vo verejnej správe

Znížená cena! Konflikt záujmov vo verejnej správe

978-80-8152-130-0

Tlačená publikácia

Na sklade

14,60 €
14,60 € bez DPH

-30%

20,85 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Jozef Tekeli
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:182
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra ústavného práva a štátneho práva

Popis

Predložené dielo analyzuje súčasnú hmotnoprávnu i procesnoprávnu úpravu inštitútu konfliktu záujmov vo verejnej správe. Jedná sa o spracovanie ojedinele sa vyskytujúcej témy vo vedeckej i odbornej literatúre v rámci odvetvia správneho práva. Rovnako vysokoškolská literatúra v odbore Správne právo doposiaľ obchádzala dôslednejšie spracovanie témy rozporu záujmov vo verejnej správe.  Uvedené konštatovanie platí napriek skutočnosti, že ochrana verejného záujmu sa už dlhšie obdobie presadzuje dokonca ako objekt záujmu širšej občianskej spoločnosti a čoraz častejšie sa stáva predmetom rozhodovacej činnosti orgánov súdneho typu. Z pohľadu vysokoškolského právnického vzdelávania, vyslovujem preto ako autor učebnice presvedčenie, že absolventi odboru právo, sa s inštitútom konfliktu záujmov vo verejnej správe nepochybne stretnú, či už ako potenciálni predstavitelia orgánov verejnej správy, alebo naopak, ako profesionáli hájaci záujmy osôb voči nezákonnému postupu orgánov verejnej moci. 
Predovšetkým v rámci dynamicky sa formujúceho Informačného práva ako pododvetvia Správneho práva nadobúda rozhodujúci význam jeden z prostriedkov legality vo verejnej správe, a to tzv. oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  verejných funkcionárov. Tento prostriedok kontroly nad fungovaním verejnej správy sa od októbra 2004, teda v priebehu niekoľkých rokov, stal aj dôležitou súčasťou judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie