Význam a úloha aktívneho občianstva v kontexte eliminácie nárastu politického extrémizmu

ONLINE

978-80-574-0169-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Alexander Onufrák - Ján Ruman - Jana Šutajová - Peter Getlík
Rok vydania:2022
Dostupné od:20.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Poznámka:Vysokoškolská učebnica je výsledkom projektu KEGA č. 014UPJŠ- 4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov
DOI:https://doi.org/10.33542/VUA-0169-8
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladaný text učebnice má zámer priblížiť študentom problematiku politického extrémizmu z rôznych perspektív, a to normatívnej, historickej a diskurzívno-empirickej. Zaoberá sa významom a úlohou aktívneho občianstva, ktoré ako jedno z viacerých potenciálnych riešení má schopnosť do určitej miery eliminovať nárast prejavov politického extrémizmu v spoločnosti tým, že prehlbuje demokratické princípy v praxi. Predkladaná učebnica je priamym výstupom grantového projektu KEGA Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov (014UPJŠ-4/2020). Hlavným riešiteľom projektu je doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. Roky riešenia projektu: 2020 – 2022.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie