Význam a úloha aktívneho občianstva v kontexte eliminácie nárastu politického extrémizmu

Online only

978-80-574-0169-8

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Alexander Onufrák - Ján Ruman - Jana Šutajová - Peter Getlík
Year of publication:2022
Available from:20.12.2022
Edition:1st edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak
Note:Vysokoškolská učebnica je výsledkom projektu KEGA č. 014UPJŠ- 4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov
DOI:https://doi.org/10.33542/VUA-0169-8
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products