Čínska mäkká moc a slovenská skúsenosť

Online only

978-80-574-0128-5

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Tomáš Dvorský
Science editor:doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Year of publication:2022
Available from:10.10.2022
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:236
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Political Science
Note:Publikácia vychádza ako výstup grantového projektu APVV-20-0334 „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products