50 rokov katedry organickej chémie

ONLINE

978-80-8152-428-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Zuzana Kudličková a kol.
Rok vydania:2016
Dostupné od:júl 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:36
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra organickej chémie
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej ku 50. výročiu založenia Katedry organickej chémie PF UPJŠ v Košiciach, konanej v dňoch 08-10.06.2016 v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie