Spring Electrochemical Meeting. Book of Abstracts.

ONLINE

978-80-574-0089-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Ivana Šišoláková
Rok vydania:2022
Dostupné od:05.04.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:36
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie Spring Eectrochemical Meeting je zložený z príspevkov účastníkov spomínanej konferencie. Konferencia pozostávala z dvoch pozvaných prednášok zahraničných prednášajúcich a 4 ďalších prednášok. Podujatie bolo zamerané na zdieľanie nových poznatkov a riešení v oblasti elektrochémie a prepojenie so študentmi.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie