Lekárska chémia • Návody a protokoly na praktické cvičenia

ONLINE

978-80-7097-973-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marek Stupák • Jana Mašlanková • Peter Urban • Miroslava Bilecová-Rabajdová • Juraj Guzy • Mária Mareková
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:167
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej a klinickej biochémie

Popis

Známe príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ S týmto vedomím je koncipovaná elektronická verzia učebných textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význam vo vysokoškolskom štúdiu. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepšie pochopiť teoretické vedomosti získané tak samoštúdiom, ako aj z prednášok. Zároveň táto e-verzia umožňuje študentom po vytlačení a následnom vyplnení jednotlivých tabuliek, pozorovaní a záverov, predložiť ich ako laboratórny protokol, ktorý potvrdzuje, že uvedené úlohy zvládli.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie