Úvod do koordinačnej chémie

ONLINE

978-80-574-0019-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Juraj Černák
Rok vydania:2021
Dostupné od:10.09.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Významnou časťou anorganickej chémie je koordinačná chémia, ktorá sa venuje koordinačným zlúčeninám. Koordinačné zlúčeniny sú veľmi početné, nakoľko vznikajú kombináciou centrálnych atómov, v drvivej väčšine kovov s ligandmi, pričom každá organická látka je potenciálnym ligandom. Potvrdzuje to aj nedávna správa o tom, že americkí vedci M. Brookhart, C. Schauer a ich kolegovia z univerzít v Severnej Karolíne a Washingtone opísali prípravu komplexu ródia s metánom ako ligandom.

Táto učebnica vychádza z dlhoročných skúseností autora pri prednášaní a skúšaní tohto predmetu. Tento predmet je dobre pokrytý vo viacerých učebniciach rôznej náročnosti v anglickom jazyku; ich čiastočný zoznam nájde čitateľ v zozname použitej literatúry na konci učebnice. Na druhej strane, v slovenskom jazyku problematika koordinačnej chémie je pokrytá iba okrajovo vo viacerých učebniciach venovaných skôr anorganickej chémii, ale chýba ucelený pohľad na túto problematika. Z uvedeného vyplýva cieľ predkladanej učebnice - pokryť nedostatok študijnej literatúry v tejto oblasti v slovenskom jazyku.

Táto predkladaná učebnica samozrejme nemôže pokryť celý rozsah koordinačnej chémie. Niektoré ďalšie aspekty problematiky koordinačnej chémie sú obsahom iných predmetov prednášaných na našej katedre a ako príklad by som uviedol predmety Spektrálne metódy, Bioanorganická chémia, Host-guest systémy, Magnetochémia, Mechanizmy anorganických reakcií, Stereochémia anorganických zlúčenín a ďalšie. Praktické aspekty koordinančej chémie sú zas precvičované v laboratórnych cvičeniach v rámci predmetu Pokročilé praktikum z anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ktorý je aj pokrytý skriptami s rovnakým názvom – viď zoznam literatúry.

Na vytvorenie obrázkov štrukúr sa použil program DIAMOND na základe CIF súborov získaných vyhľadávaním v Cambridgeskej štruktúrnej databáze (CSD); pri 5 každej znázornenej štruktúre je uvedený jeho identifikačný kód, tzv. REF-code. Na vytvorenie schematických obrázkov sa použili programy BIOVIA Draw a ISIS/Draw.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie