Pokročilé praktikum z analytickej chémie

ONLINE

978-80-8152-573-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Rastislav Serbin • Jana Šandrejová
Rok vydania:2017
Dostupné od:15.12.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra analytickej chémie

Popis

Predložené vysokoškolské učebné texty v rámci obsahovej a metodologickej inovácie v predmete "Pokročilé praktikum z analytickej chémie" zavádzajú do praktických cvičení úlohy so stručnou teóriou k jednotlivým témam. Tieto skriptá nenahrádzajú základnú študijnú literatúru z analytickej chémie. Predmetom  praktických  cvičení sú metódy inštrumentálnej (prístrojovej) analýzy, t. j. elektrochemické, optické, separačné a prietokové metódy. Učebný text je určený poslucháčom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia odboru Analytická chémia. Učebný text je v rozsahu 58 strán a bude slúžiť ako vhodný podklad pre praktické precvičenie si vedomostí získaných na základných kurzoch z analytickej chémie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie