Chemické výpočty vo všeobecnej a anorganickej chémii

ONLINE

978-80-8152-523-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivan Potočňák
Rok vydania:2017
Dostupné od:september 2017
Vydanie:3. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:208
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anorganickej chémie

Popis

Skriptá sú študijnou literatúrou pre predmet Chemické výpočty, ktorý je povinným predmetom bakalárskeho štúdia v odboroch Chémia a  Chémia – medziodborové štúdium, prvý ročník. Skriptá obsahujú 10 kapitol v celkovom rozsahu 207 strán, ktoré formou riešených aj neriešených príkladov vedú študentov k pochopeniu preberanej problematiky.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie