The 3rd International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications

ONLINE

978-80-8152-530-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Andrea Straková Fedorková • Ondrej Petruš
Rok vydania:2017
Dostupné od:október 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:122
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Predložený zborník obsahuje 71 abstraktov sumarizujúcich originálne výsledky vedeckej práce a základného výskumu zameraného na riešenie aktuálnych otázok v oblasti nanomateriálov a nanotechnológií, ktoré boli prezentované na medzinárodnej konferencii NFA 2017 vo forme prednášok alebo posterov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie