Spring Electrochemical Meeting. Book of Abstracts.

Jana Shepa (ed.)

ONLINE

978-80-574-0000-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Jana Shepa
Rok vydania:2021
Dostupné od:31.05.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:36
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník abstraktov z druhého ročníka medzinárodnej konferencie Spring electrochemical meeting je zložený z príspevkov účastníkov tejto študentskej konferencie. Konferencia pozostávala z jednej pozvanej prednášky a desiatich súťažných študentských prednášok. Posolstvom tohto stretnutia je vytvorenie dialógu medzi študentmi elektrochémie a vzájomné vymieňanie si poznatkov. Všetky príspevky sú odborne spracované a inšpiratívne.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie