Základy chiropterológie (e-kniha)

ONLINE

978-80-574-0230-5

E-publikácia

9,09 €
9,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marcel Uhrin • Petr Benda • Peter Kaňuch
Rok vydania:2023
Dostupné od:01.11.2023
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:167
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra zoológie
Ústav:Ústav biologických a ekologických vied
DOI:https://doi.org/10.33542/ZCH-0230-5

Popis

Netopiere predstavujú unikátnu skupinu cicavcov, ktorá je charakteristická rozličnými životnými stratégiami. Sú to jediné cicavce schopné aktívneho letu, ktorý spoločne s ich takmer výlučne nočnou aktivitou viedol v  evolúcii k objaveniu sa špecifických adaptácií. Jednou z najvýraznejších adaptácií na život v tme je ich schopnosť echolokácie, ktorá im umožňuje dokonalú orientáciu v priestore. Netopiere sú prevažne tropickou skupinou, ktorá ale osídlila aj oblasti mimo tohto pásma, čo najmä v miernych klimatických zónach viedlo k vytvoreniu zložitého fenologického cyklu s aktívnymi časťami a s prerušeniami v podobe hibernácie. V tejto pestrej a druhovo početnej skupine (takmer 1500 známych druhov) existuje ďalej široká škála foriem sociálnej organizácie ako aj foriem potravných alebo úkrytových stratégií. Vysokoškolská učebnica „Základy chiropterológie“ prináša vôbec prvýkrát v slovenskom jazyku v jedenástich kapitolách a v dvoch apendixoch aktuálne odborné poznatky o týchto živočíchoch.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie