Základy experimentálnych metód vo fyzike kondenzovaných látok

ONLINE

978-80-7097-871-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martin Orendáč
Rok vydania:2011
Dostupné od:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:196
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra fyziky kondenzovaných látok
Ústav:Ústav fyzikálnych vied

Popis

Učebnica má slúžiť na prípravu študentov, ktorí sa budú venovať experimentálnemu štúdiu vlastností kondenzovaných látok. Ukazuje sa, že súčasný experimentálny fyzik musí mať nielen dostatočne podrobné vedomosti o fyzikálnych procesoch odohrávajúcich sa v objekte, ktorý je predmetom štúdia, ale aj o spôsoboch vytvorenia experimentálnych podmienok, v akých sa experiment uskutočňuje. Aktívna znalosť spôsobu činnosti celej experimentálnej zostavy môže mať zásadný význam pri implementácii resp. potenciálnej úprave používanej meracej metodiky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie