Traumatológia skeletu tváre

978-80-971444-0-1

Tlačená publikácia

Na sklade

27,18 €
27,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Dušan Hirjak • Vladimír Machoň
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:252

Popis

Autori predkladajú odbornej verejnosti knižnú publikáciu, ktorá sa zaoberá problematikou diagnostiky a liečby úrazov oblasti čeľustí a tváre spoločne s potrebou medziodborovej spolupráce. Oblasť hlavy, ktorej súčasťou je skelet tváre, vytvára jedinečný, anatomicky zložitý funkčný celok. V dnešnom modernom chápaní traumatológie vo všeobecnosti nie je možné pristupovať k liečbe úrazov bez hlbokých vedomostí a skúseností zo všeobecnej traumatológie. Anatomicky zložitá oblasť skeletu tváre s prítomnosťou mnohých životne dôležitých orgánov prekračuje hranice poznania a terapeutických skúseností jedného medicínskeho odboru. Z toho dôvodu je finálna podoba knižnej publikácie výsledkom medziodborovej spolupráce viacerých odborníkov, tak ako sa v klinickej praxi podieľajú na komplexnej liečbe pacientov. Súčasťou predloženej práce sú príspevky z odboru anatómie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, neurológie, neurochirurgie, oftalmológie a otorynolaryngológie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie