Základy fyzioterapie

978-80-8063-514-5

Tlačená publikácia

12,73 €
12,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Kamila Kociová a kol.
Rok vydania:2022
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolská učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:276

Popis

Študijný odbor Fyzioterapia vznikol v súlade s európskymi trendmi a plynule nadviazal na štúdium rehabilitačných pracovníkov vzdelávaných na stredných zdravotníckych školách. Samozrejme musí spĺňať zvýšené nároky vysokoškolského štúdia a neustále sa vyvíjajúceho odboru. Zvýšené sú aj požiadavky na prácu fyzioterapeuta, ktorá sa z oblasti liečebnej rehabilitácie dostáva viac aj do oblasti prevencie, wellnessu, kúpeľnej liečby či športu. Zvyšujú sa nároky na odborné vedomosti a zručnosti fyzioterapeutov, ktorí, ak chcú byť rovnocennými partnermi v tíme odborníkov poskytujúcich komplexnú rehabilitáciu, musia sa presadiť svojimi vedomosťami a kvalitnou prácou. Tento nový spôsob vysokoškolského vzdelávania si vyžiadal vypracovanie učebných textov, ktoré by zodpovedali požiadavkám a nárokom doby. Kolektívu autorov, odborných asistentov katedry Fyzioterapie
FZ PU v Prešove, sa podarilo vytvoriť učebnicu Základy fyzioterapie, ktorá je určená študentom I. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore fyzioterapia.
Sú v nej zhrnuté základné fyzioterapeutické postupy a metódy pohybovej liečby, ale aj historický vývin fyzioterapie na Slovensku, ako aj stručný opis ostatných zložiek liečebnej rehabilitácie. Až po osvojení týchto základných vedomostí môže študent ďalej rozvíjať a dopĺňať svoje vedomosti z odboru v ďalšom štúdiu. Náklad 1. vydania sa minul a tak autori dostali možnosť pred druhým vydaním doplniť niektoré informácie, ktoré podľa vlastného zváženia, ale aj na základe spätnej väzby od študentov, v učebnici chýbali.
Veríme, že predkladané druhé vydanie učebnice pomôže študentom zorientovať sa v základoch fyzioterapie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie