Chirurgia pečene

978-80-8229-028-1

Tlačená publikácia

40,91 €
40,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martin Sirotňák • Igor Slobodník a kol.
Rok vydania:2023
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:324

Popis

OBSAH : PREDHOVOR PŘEDMLUVA ZOZNAM SKRATIEK 1 HISTÓRIA CHIRURGIE PEČENE Od staroveku po koniec 19. storočia Od konca 19. storočia po koniec druhej svetovej vojny Obdobie súčasnej chirurgie Transplantácia pečene Pečeňová chirurgia na Slovensku 2 ANATÓMIA A FUNKCIA PEČENE 2.1 Fyziológia pečene 2.1.1 Funkcia pečene 2.1.2 Produkcia žlče 2.2 Uloženie a morfológia orgánu 2.3 Stavba parenchýmu 2.4 Základné delenie pečene 2.5 Štruktúry pečene 2.6 Regenerácia pečene 3 DIAGNOSTIKA OCHORENÍ PEČENE 3.1 Anamnéza 3.2 Biochemické testy 3.3 Onkomarkery 3.4 Zobrazovacie techniky 3.5 Invazívne vyšetrovacie techniky 4 POSÚDENIE FUNKCIE PEČENE 4.1 Zhodnotenie funkčnej rezervy pečene pred resekciou 4.2 Kritické objemy remnantu 4.3 Volumetria 4.4 Portálna venózna embolizácia 5 VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY 6 TUKOVÁ CHOROBA PEČENE 6.1 Polieková steatóza pečene 7 CIRHÓZA PEČENE 8 PORTÁLNA HYPERTENZIA 9 NENÁDOROVÉ LÉZIE PEČENE - NEINFEKČNÉ 9.1 Jednoduchá cysta pečene 9.2 Polycystické ochorenie pečene (PCLD) 10 NENÁDOROVÉ LÉZIE PEČENE - INFEKČNÉ 10.1 Pyogénny absces pečene 10.2 Hydatidová choroba pečene 10.2.1 Echinococcus granulosus 10.2.2 Echinococcus multilocularis 10.2.3 Polycystická echinokokóza 10.2.4 Komplikácie echinokokózy 10.3 Amébový absces pečene 11 BENÍGNE NÁDORY PEČENE 11.1 Hemangióm 11.2 Fokálna nodulárna hyperplázia (FNH) 11.3 Hepatocelulárny adenóm (HCA) 11.4 Ostatné lézie 11.5 Zriedkavé nádory alebo pseudotumory 12 CYSTICKÉ HEPATÁLNE NEOPLÁZIE 12.1 Mucinózna cystická neoplázia pečene (MCN-L) 12.1.1 Hepatobiliárny cystadenóm s ovariálnou strómou 12.1.2 Hepatobiliárny cystadenóm bez ovariálnej strómy 12.1.3 Cystadenokarcinóm 12.2 Intraduktálna papilárna mucinózna neoplázia žlčových ciest (IPMN-B) 13 MALÍGNE NÁDORY PEČENE 13.1 Primárne malígne nádory pečene 13.1.1 Hepatocelulárny karcinóm (HCC) 13.1.2 Cholangiocelulárny karcinóm (CCA) 13.1.3 Zhubný nádor žlčníka 13.2 Sekundárne malígne nádory pečene 13.2.1 Metastázy kolorektálneho karcinómu 13.2.2 Metastázy karcinómu pankreasu 13.2.3 Metastázy neuroendokrinného tumoru 13.3 Zriedkavé primárne nádory pečene 13.3.1 Primárne epitelové nádory pečene 13.3.2 Primárne neepitelové nádory pečene 13.3.3 Primárny lymfóm pečene 14 ÚRAZY PEČENE 14.1 Konzervatívny prístup 14.2 Operačný prístup 15 MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP 16 TERMINOLÓGIA RESEKCIÍ PEČENE 17 VASKULÁRNA OKLÚZIA PEČENE 17.1 Prítokové cievne klemovanie 17.1.1 Úplná kontrola prítoku 17.1.2 Selektívna kontrola prítoku 17.2 Kontrola vaskulárneho prítoku a odtoku 17.3 Žiadna klemovacia technika 18 ZÁKLADY CHIRURGIE PEČENE 19 ANATOMICKÉ RESEKČNÉ VÝKONY 19.1 Veľké anatomické resekcie 19.1.1 Pravá hepatektómia (RH) 19.1.2 Rozšírená pravá hepatektómia/pravá trisektorektómia 19.1.3 Ľavá hepatektómia (LH) 19.1.4 Rozšírená ľavá hepatektómia/ľavá trisektorektómia 19.2 Sektorové resekcie 19.2.1 Ľavá laterálna sektorektómia (LLS) 19.2.2 Pravá predná sektorektómia (RAS) 19.2.3 Pravá zadná sektorektómia (RPS) 19.2.4 Ľavá mediálna sektorektómia (LMS) 19.3 Segmentálne resekcie 19.3.1 Segmentektómia S1 19.3.2 Unisegmentektómia iných segmentov 19.4 Resekcia pečene pre perihilárny tumor 19.5 Miniinvazívny prístup 20 MINIINVAZÍVNE TECHNIKY 20.1 Chirurgická technika 21 ANESTÉZIOLOGICKÝ POHĽAD NA STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA PODSTUPUJÚCEHO RESEKCIU PEČENE 21.1 Predoperačné zhodnotenie a optimalizácia stavu 21.2 Predoperačná príprava 21.3 Perioperačná starostlivosť 21.4 Pooperačná starostlivosť 22 KOMPLIKÁCIE PO RESEKCII PEČENE 22.1 Zlyhanie pečene po resekcii (PHLF) 23 LOKOREGIONÁLNA LIEČBA NÁDOROV PEČENE 23.1 Spoločné charakteristiky lokálnych ablačných metód 23.2 Vaskulárne techniky 23.3 Nevaskulárne techniky 24 TRANSPLANTÁCIA PEČENE 24.1 Indikácie na transplantáciu pečene 24.1.1 Alkoholová choroba pečene 24.1.2 Vírusové hepatitídy C/B 24.1.3 Autoimunitné ochorenia pečene 24.1.4 Primárne nádory pečene 24.1.5 Metabolické ochorenia 24.1.6 Akútne zlyhanie pečene 24.2 Darca orgánov, rozšírené kritériá pre odber pečene 24.3 Chirurgická technika ortotopickej transplantácie pečene 24.4 Transplantácia pečene v obrazoch (kavokaválna side-to-side technika) VECNÝ INDEX

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie