Ochorenia obličiek v detskom veku vybrané kapitoly

978-80-574-0194-0

Tlačená publikácia

16,36 €
16,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Gabriel Koľvek
Rok vydania:2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:92
Vydavateľ UPJŠ Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika detí a dorastu

Popis

Tento učebný text je zameraný na najčastejšie ochorenia obličiek detského veku. Venuje sa vybraným vrodeným (ako napr. vrodené anomálie obličiek a močových ciest) ako aj získaným ochoreniam obličiek (infekcie močových ciest, nefrotický syndróm, hemolyticko-uremický syndróm a ďalšie), ktoré sú opísané komplexne od epidemiológie, patofyziológie, cez klinický obraz, diagnostiku až po liečbu a prognózu. Texty zahŕňajú najnovšie diagnostické a terapeutické postupy opierajúce sa o recetné vedecké poznatky. Informácie uvedené v texte môžu významne pomôcť k úspešnému absolvovaniu štátnej skúšky z predmetu Pediatria. Text je starostlivo vybraný a rozsah kondenzovaný tak, aby vyhovoval predovšetkým potrebám pregraduálneho štúdia a zároveň dopĺňal vedomosti a skúsenosti získané na prednáškach a praktických cvičeniach. Učebnica tiež poskytuje základné informácie pre lekárov v špecializačnej príprave.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie