Pravdou proti praude „Nie je to pravda, ale mohla by byť“

ONLINE

978-80-574-0209-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Michaela Ružičková - Patrik Furik - Lukáš Jakabovič
Rok vydania:2023
Dostupné od:06.06.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:209
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z XI. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej 20. mája 2022 Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, OZ Res Publica, Katedrou bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Inštitútom politických vied a verejnej správy Fakulty politológie a žurnalistiky Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lubline, Ústavom sociálnych štúdií Fakulty regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej univerzity v Brne a Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity v Miškovci.

Cieľom predkladanej publikácie s názvom Pravdou proti praude: „Nie je to pravda, ale mohla by byť!” je poukázať na hrozby vyplývajúce z problematiky šírenia dezinformácií, konšpirácií či hoaxov v dnešnej dobe, s reflexiou nielen domácej situácie, ale aj vplyvu týchto elementov v medzinárodnom prostredí.

Zborník pozostáva z 12 článkov, ktoré sú písané v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Jednotlivé príspevky sa zaoberajú vybranými témami a aspektami šírenia dezinformácií, konšpiračných teórií alebo hoaxov, okrem iného v kontexte volieb, mediálneho priestoru a politiky.

 Témami príspevkov zborníka sú hranice slobody prejavu, sloboda médií a regulácia v mediálnom priestore, otázka propagandy či informačnej vojny. Predkladaný zborník obsahuje tiež príspevky zamerané na témy v oblasti politických ideológií či problematiku klamlivých naratívov o ochorení COVID-19.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie