Obchodné záväzky: Všeobecná časť

ONLINE

978-80-8152-407-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Dominika Zavadová
Rok vydania:2016
Dostupné od:16.05.2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:102
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Poznámka:Študentské sympózium bolo realizované v rámci riešenia projektu APVV-0809-12.

Popis

Zborník z III. študentského sympózia z obchodného práva

V novembri 2015 sa v univerzitnom účelovom zariadení v Danišovciach uskutočnil už tretí ročník študentského sympózia z obchodného práva. Po dvoch rokoch sympózií zameraných na právo obchodných spoločností bola strešnou témou tretieho ročníka všeobecná časť obchodného záväzkového práva. Aj v tomto roku ostalo cieľom študentského sympózia vytvoriť väčší priestor formulovať vlastný pohľad na určitú aktuálnu právnu problematiku a prezentovať výsledky vlastnej práce.
Strešná problematika umožnila zadať viaceré aktuálne témy a študenti tak mohli spracovať problémy, s ktorými sa pravdepodobne budú boriť aj v budúcej praxi. Zvolené témy nepatria medzi témy jednohlasne vnímané právnou doktrínou, resp. ustálenou judikatúrou. Práve naopak, zámerne boli zvolené témy, o ktorých niet mnoho tuzemských literárnych zdrojov. Na spracovanie jednotlivých tém tak nepostačovali bežné učebnicové či komentárové znalosti.
Zapojení členovia katedry, tak z radov učiteľov, ako aj doktorandov, pôsobili aj v tomto roku skôr ako kontaktné osoby, než ako konzultanti či vedúci práce študentov.
Primárnym účelom sympózii na fakulte je umožniť študentom prejavujúcim záujem o obchodné právo rozvinúť analytické či argumentačné schopnosti, ale aj prejavenie osobnosti študenta. Chceme, aby poslucháči rozvíjali nielen odborné znalosti, ale aj osobné schopnosti, tzv. soft skills, umenie prezentovať vlastný názor a presvedčivo argumentovať.
Výsledky práce študentov môžete vidieť v tomto zborníku.
Nám ostáva dúfať, že aj iní poslucháči budú mať záujem prehĺbiť svoje poznatky a prezentovať výsledky vlastnej práce na nasledujúcich sympóziách. Veríme, že školské kurikulum sa už nadlho podarilo rozšíriť o ďalšie fakultatívne podujatie.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie