Kúpna zmluva – história a súčasnosť II.

ONLINE

978-80-8152-175-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Erik Štenpien
Rok vydania:2014
Dostupné od:14.11.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina
Počet strán:460
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra dejín štátu a práva
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. p.: 1/0131/13 „Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR“.

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 26. – 27. septembra 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

V súčasnosti, v modernom 21. storočí však už máme omnoho zložitejšiu spoločnosť, akou bola tá staroveká. Vyžaduje si právnu úpravu rôznych typov kúpnej zmluvy, kde síce zen základný znak platí, je ho však potrebné bližšie špecifikovať a prostú vetu "ja predám, ty kúpiš" je potrebné doplniť aj o podmienky "ako, kde, kedy, za akých podmienok?" To všetko je úlohou moderného občianskeho práva. Súčasná rekodifikácia občianskeho práva v niektorých európskych krajinách už prebehla, u nás práve prebieha. Je preto dôležité vedieť sa stretnúť na konferenciách s kolegami z týchto krajín a vymeniť si poznatky, aby sme diskutovali o ich skúsenostiach, zlého sa vyvarovali a dobré akceptovali, či upravili podľa našich podmienok.

Tento zborník je výstupnou publikáciu z konferencie, ktorá sa konala v dňoch 26. a 27. septembra 2014 v Košiciach. Bola to už druhá konferencia s účasťou najvýznamnejších právnych romanistov, právnych historikov i civilistov z domova i zo zahraničia. Zborník je výsledkom unikátnej spolupráce odborníkov z viacerých oblastí právnej vedy. Verím, že publikované výstupy pomôžu spoznať inštitút kúpnej zmluvy zo všetkých jeho stránok a stanú sa inšpiráciou pre odborníkov i laikov.

Zostavovateľ

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie