Etika o vzťahu človeka a Zeme

978-80-8152-040-2

Tlačená publikácia

Na sklade

10,00 €
10,00 € bez DPH

-45%

18,19 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ľubov Vladyková
Rok vydania:2013
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:296
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky

Popis

Ekologická etika ako typ aplikovanej etiky sa orientuje: 1. problémovo – poukazuje na konkrétne problémové oblasti poškodzovania prírody, napr. toxické odpady, kyslé dažde a i., riešia sa zložité prepojenia etických, technických, ekonomických a politických otázok, otázok medzinárodného práva a bezpečnosti; alebo sa fundament ekologických problémov odhaľuje ako: 2. odcudzenie človeka od hlbokých koreňov bytia, od biotopu, od vlastnej prirodzenosti, od existenčného habitatu, resp. zodpovednosti voči svetu prírody atď. Tu vystupuje do popredia požiadavka inkrementálneho rozšírenia morálky – pozornosť sa sústreďuje na problematiku rozšírenej etizácie a hodnotovej autonómie všetkých fragmentov biosféry (diskusie o možnostiach proprírodnej axiológie). Tretí typ koncepcií odkrýva príčinu ekologickej krízy: 3. v prevládajúcich postojoch moderného Západu k prírode; ich cieľom je vybudovať od základu nové axiologické, ontologické a etické východiská reflektujúce alternatívne postoje voči prírode.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie