Interdisciplinárne konotácie ekologicko-etických koncepcií

ONLINE

978-80-8152-398-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ľubov Vladyková
Rok vydania:2016
Dostupné od:2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:119
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky

Popis

Vysokoškolská učebnica predstavuje panorámu ekologicko - etických konceptov - ekologické etiky, ako možnosť kultúrneho vývoja a naznačuje pokračujúce hľadanie vzťahov s cieľom uznať význam etiky a jej vplyvu na naše porozumenie a náš vzťah so svetom prírody, vrátane scenárov primerane odrážajúcich interakciu človek - príroda v celej ich zložitosti. Osobitná pozornosť je venovaná otázke vnútorného hodnotenie prírody, ľudského a mimoľudského života, a to tak na individuálnej a holistickej úrovni (biocentrizmu) a hodnote fyzikálnych prvkov ekosystémov (ecocentrism).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie