Aplikovaná etika – Kontext a perspektívy III – ekogramotnosť a ekokriticizmus

ONLINE

978-80-8152-714-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Ľubov Vladyková
Rok vydania:2019
Dostupné od:12.02.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:119
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky

Popis

V tomto texte sú integrované názory na ekologickú gramotnosť. Najdôležitejšie objavy 21. storočia nie sú v oblasti vedy, lekárstva alebo technológie, ale skôr v rozširovaní povedomia o hraniciach sveta a o tom, ako tieto obmedzenia ovplyvnia ľudský vývoj. Ľudstvo sa dostalo na križovatku, kde sa stretávajú rôzne ekologické hrozby, čo vyžaduje udržateľný rozvoj. Zatiaľ čo sa veľká pozornosť venovala tomu ako vlády, korporácie, verejné služby, medzinárodné agentúry a súkromní občania môžu urobiť aby pomohli pri prechode k udržateľnosti, bolo málo uvažované o tom čo môžu školy, vysoké školy a univerzity urobiť v tejto oblasti. Keď sa zdravie planéty naďalej zhoršuje, je dôležité, aby sme vzdelávali a vychovávali ekogramotných občanov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie