Etika vedy a techniky (vybrané problémy)

ONLINE

978-80-8152-944-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ľubov Vladyková • Marián Bednár
Spoluautori:Gizela Brutovská • Lucia Heldáková • Daniela Hrehová • Adriana Jesenková
Rok vydania:2020
Dostupné od:08.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:140
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica Etika vedy a techniky (vybrané problémy) je súborom príspevkov rôznych autorov, ktorí sa venujú vybraným problémom a oblastiam vedy a techniky. Posledných sto rokov môžeme sledovať prudký rozvoj vedy a techniky (technológií). Prechod spoločnosti v 20. storočí do informačnej epochy a v súčasnom 21. storočí do digitálnej epochy, prináša radikálne výzvy a zmeny vo všetkých oblastiach ľudského života, ale hlavne v oblasti morálnej. Etické diskusie, reagujúce na rozvoj vedy a techniky (technológií), podnietili vznik etiky vedy a techniky, ktorá ako subdisciplína aplikovanej etiky je východiskom z konfliktu medzi profesionálnou autonómiou, sociálnou kontrolou a samoreguláciou konania a správania nielen v rámci vied a techniky, ale aj ekonomiky a politiky. V digitálnej dobe technika, technológia a veda zásadne menia naše životy; od spôsobu, akým pracujeme, až po to, ako komunikujeme, ako bojujeme proti lokálnym a globálnym problémom a ako sa snažíme riešiť celospoločenské problémy. Tieto radikálne zmeny nie sú bez kontroverzií a mnohé vyvolávajú intenzívne debaty, ktoré sú často polarizované alebo spojené s vedeckými nejasnosťami alebo nepoctivou demagógiou a ideológiou.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie