Hodnota ľudského života v konotáciách Postmoderny

ONLINE

978-80-8152-867-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marián Bednár
Vedecký redaktordoc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
Dostupné od:25.06.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:237
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky

Popis

Vedecká monografia Hodnota ľudského života v konotáciách Postmoderny predstavuje aktuálnu problematiku reflexií o hodnote ľudského života. Vidí ju v širších konotáciách postmodernej spoločnosti, kde sa prelínajú prístupy aplikovaných etík (bioetiky), filozofie a kresťanskej teológie. Predmetná problematika je vsadená do historickej, filozofickej, sociologickej a kultúrno-sociálnej Postmoderny. Monografia analyzuje postmoderný hodnotový systém, dominujúci postmoderný antropologický koncept, sekulárnu bioetiku a civilné právo vo vzťahu ku ľudskému životu a jeho hodnote. Kľúčová je konfrontácia postmodernej anti-life mentality a života v najdiskutovanejších bioetických otázkach: antikoncepcia, techniky umelého oplodnenia, genetické manipulácie, potrat, sterilizácie, (bio)technológie, eutanázia. Alternatívny prístup ponúka teologická vízia človeka a života predstavená v židovsko-kresťanských súvislostiach. Vo svetle moderných teologických disciplín je personalistický koncept obohatený o teologickú antropológiu zavŕšenú eschatologickou víziou. V tomto zmysle vrcholí problematika hodnoty ľudského života, ktorá je inšpirovaná aj jednou z najvýznamnejších encyklík pápeža Jána Pavla II. Evangelium vitae (25. výročie jej napísania). Práve ona vyzýva k prijatiu a rešpektovaniu každého ľudského života a k praktickému rozvoju novej kultúry života.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie