JARNÁ ŠKOLA DOKTORANDOV 2023

ONLINE

978-80-574-0212-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Peter Fedoročko
Rok vydania:2023
Dostupné od:09.06.2023
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:354
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

V rámci 9. ročníka celouniverzitného podujatia Jarná škola doktorandov UPJŠ, ktoré sa bude konať v termíne od 13. – 16. júna 2023 v Starej Lesnej, odznie v rámci odborného programu šesť plenárnych prednášok významných vedeckých odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zo zahraničia a uskutoční sa jeden workshop.V  sekcii lekárskych a prírodných vied (LF/PF) 24 doktorandov z Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty a v sekcii spoločenskovedných a humanitných vied (PrávF/FVS/FF) odprezentuje svoje príspevky 24 doktorandov z Fakulty verejnej správy, Právnickej a Filozofickej fakulty. Súčasťou odborného programu podujatia bude panelová diskusia s vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie