Politický systém ako kategória politických vied

978-80-7380-561-6

Tlačená publikácia

19,58 €
19,58 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Michal Bochin • Jozef Polačko
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:544

Popis

Prevažná väčšina prác stredoeurópskeho regiónu, ktoré sú venované problematike politického systému, čo má svoje objektívne dôvody. Často sa pritom stáva, že jednotliví autori tou istou kategóriou, t. j. politickým systémom analyzujú, keď už nie odlišné predmetné oblasti, tak minimálne rôzne obsahové priority. Kdesi v záplave tejto zložitosti vzniká v rámci „kyvadlového“ pohybu potreba určitého návratu k teoretickým aspektom analýz, systematizácie zložitých otázok a ich vyjadrenia v jednotnej sústave kategórií a pojmov. Publikácia sa svojím spracovaním usiluje zaplniť túto medzeru v politicko-vednom bádaní a prispieť k riešeniu tohto problému. Kniha obsahuje celé spektrum teoretických kategórií, ktoré sú usporiadané do určitej sústavy majúcej charakter teórie politického systému. Celý rad kategórií je v slovenskej, českej či poľskej politologickej spisbe použitý prvýkrát, čo určite vyvolá súhlasné, ale aj nesúhlasné stanoviská.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie