Medzinárodné daňové úniky a metódy ich predchádzania

Peter Huba a kol.

stiahnite.png

ONLINE

978-80-8152-403-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Peter Huba • Jozef Sábo • Martin Štrkolec
Rok vydania:2016
Dostupné od:jún 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:189
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto monografia vznikla ako výstup z riešenia grantovej úlohy projektu VVGS-2013-108 „Formy a predchádzanie daňovým únikom pri medzinárodnom zdaňovaní.“

Popis

Predkladaná monografia si za svoj cieľ kladie priblížiť problematiku medzinárodných daňových únikov ako po stránke jej pojmových východísk, tak aj z hľadiska konkrétnych metód a schém realizácie daňových únikov Členovia autorského kolektívu sa otázkami daňových únikov zaoberali taktiež vo svojich prácach Medzinárodné daňové úniky a daňové raje (JUDr. Jozef Sábo) a Právne aspekty zamedzenia dvojitého zdanenia a zabránenia daňovým únikom (JUDr. Peter Huba). Táto monografia predstavuje syntézu predmetnej výskumnej činnosti členov autorského kolektívu preĺbenú o interdisicplinárny rozmer problému daňových únikov. Zároveň poukazeje na tie nedostatky, ktoré sa javia byť z pohľadu rizika medzinárodných daňových únikov a erózie základu dane na Slovensku najzávažnejšie. V tomto smere sa predkladá komparatívny pohľad na uvedenú problematiku, ktorý vo veľkej miere čerpá zo zdrojov americkej proveniencie, čo je spôsobené najmä kvalitným a dlhodobým výskumom v oblasti medzinárodných daňových únikov v USA.

Autorský kolektív verí, že aj prostredníctvom tejto monografie sa podarí priblížiť problematiku daňových únikov na dani z príjmov právnických osôb a táto získa rovnocennú pozornosť odbornej verejnosti popri daňových podvodoch na dani z pridanej hodnoty a iných vypuklých problémoch súčasnej daňovej legislatívy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie