Základy zdaňovania (v interakcii ekonómie a práva)

ONLINE

978-80-574-0013-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Karolína Červená • Anna Vartašová
Rok vydania:2021
Dostupné od:21.06.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:125
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/ZZ2021-0013-4
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Popis

Vysokoškolská učebnica vo forme elektronickej interaktívnej publikácie je určená vysokoškolským študentom, ktorí majú záujem o interdisciplinárny pohľad na zdaňovanie v kontexte prepojenia základných teoretických poznatkov z oblasti práva a ekonómie týkajúcich sa zdaňovania s akcentom na aplikačnú prax. Obsahom učebnice sú prioritne všeobecné teoretické poznatky z oblasti zdaňovania v zmysle ich historického kreovania a charakteristiky v rozsahu právneho a ekonomického rámca systému zdanenia všeobecne, ako aj v súčasnosti uplatňovaného v Slovenskej republike. Súčasťou učebnice sú aj obrázky a grafy (uvedené v prílohe), ktoré interaktívne dopĺňajú textovú časť a taktiež aj súbor otázok v (kontexte zamerania jednotlivých kapitol), ktorých úlohou je prispieť k naplneniu didaktických cieľov učebnice.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie