IV.SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

ONLINE

978-80-574-0043-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Miroslav Štrkolec • Anna Vartašová • Monika Stojáková • Soňa Simić
Rok vydania:2021
Dostupné od:1.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, čeština
Počet strán:408
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:APVV-19-0124 „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“.
DOI:https://doi.org/10.33542/SCD2021-0043-1
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb - COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo

Recenzovaný zborník vedeckých prác

Tento zborník vedeckých prác prezentuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie IV.SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA na tému: „Zdaňovanie virtuálnych platidiela digitálnych služieb - COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo“, ktorá sa konala v dňoch 16.až 18. júna 2021 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a bolpodporený Vedeckou a grantovou agentúrou v rámci projektu APVV-19-0124 „Daňové právo a novéjavy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie