Dane a daňové právo na Slovensku

978-80-562-0339-2

Tlačená publikácia

31,09 €
31,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vladimír Babčák
Rok vydania:2022
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:832

Popis

Učebnica Dane a daňové právo na Slovensku (teória a legislatíva), ktorá sa Vám práve dostala do rúk, z hľadiska svojho obsahu, ale i rozsahu predstavuje kompaktné vedecké dielo takmer o všetkých aspektoch zdaňovania a ich právneho vyjadrenia z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie.

Prvá časť učebnice má predovšetkým zovšeobecňujúci a navyše čiastočne aj abstraktný charakter, pretože jej obsahom sú teoretické otázky daňového práva.

Druhá časť je vnútorne členená na daňové právo hmotné a daňové právo procesné; táto časť predstaví analýzu aktuálneho právneho stavu v oblasti týchto dvoch súčastí daňového práva. Do nej sú vhodným spôsobom zapracované aj ťažiskové a súvisiace úniové aspekty zdaňovania v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre pochopenie zložitosti danej problematiky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie