Výpočtová a kognitívna neuroveda II (Návody na cvičenia)

Tlačená publikácia Výpočtová a kognitívna neuroveda II (Návody na cvičenia)

ONLINE

978-80-574-0332-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Norbert Kopčo
Rok vydania:2024
Dostupné od:20.06.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:62
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Neuroveda je interdisciplinárny vedný odbor na rozhraní biologických, psychologických a informatických vied, ktorého cieľom je popísať fungovanie mozgu a mysle. Výpočtová a kognitívna neuroveda sú podoblasti neurovedy zamerané na štúdium spracovania informácií v ľudskej a zvieracej nervovej sústave, a na teoretický popis mozgu a mysle. Táto vysokoškolská učebnica obsahuje viacero zadaní, ktoré poskytujú prehľad o metódach používaných vo výpočtovej a kognitívnej neurovede, s dôrazom na matematické modelovanie a na behaviorálne štúdium kognitívnych procesov. Učebnica nadväzuje na predošlé učebnice autora.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie