Digitálna forenzná analýza I.

ONLINE

978-80-8152-916-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Pavol Sokol - Ladislav Bačo - Tomáš Bajtoš
Rok vydania:2020
Dostupné od:31.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:97
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spracované s finančnou podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Vo vysokoškolskej učebnici prezentujeme teoretické základy a technické detaily činnosti forenzného vyšetrovateľa. Popisujeme identifikáciu a zaisťovanie digitálnych stôp, analýzu súborového systému. analýzu rôznych artefaktov operačného systému Windows, analýzu operačnej pamäte. Učebnica je tiež doplnená o kapitolu venujúcu sa analýze škodlivého kódu (malvéru). Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov informatických, ale aj neinformatických odborov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie