UNINFOS 2014 • Univerzitné informačné systémy (Zborník abstraktov)

ONLINE

978-80-8152-169-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Gabriel Semanišin • Emil Hutňan • Jana Oleničová
Rok vydania:2014
Dostupné od:27.10.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:27
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Zborník obsahuje abstrakty príspevkov účastníkov konferencie UNIFOS 2014,
Univerzitné informačné systémy v Košiciach, ktorá sa konala 27. – 29. októbra 2014.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie