American Ethnic Literatures and Cultures

ONLINE

978-80-574-0162-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Zuzana Buráková - Petra Filipová
Rok vydania:2022
Dostupné od:12.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:154
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:This publication has been supported by VEGA Project 1/0447/20 The Global and the Local in Postmillennial Anglophone Literatures, Cultures and Media, granted by the Ministry of Education, Research and Sport of the Slovak Republic.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Americký literárny kánon prešiel mnohými revíziami, pričom mnohí autori, ktorí boli dlho vylúčení, sú teraz akceptovaní ako významné osobnosti. S nástupom postkoloniálnych a etnických štúdií po 60. rokoch 20. storočia sa literárny kánon rozšíril viac než kedykoľvek predtým a americká literatúra v súčasnosti vykazuje v tomto smere osobitú rozmanitosť. Otázkou, ako definovať etnicitu a ako ďaleko by mal imigrant zájsť, aby si zachoval svoje etnické dedičstvo, sa spisovatelia vždy zaoberali spolu s väčšími problémami, ako je definícia národnej identity a národnej literatúry a hľadanie hraníc a prienikov medzi lokálnymi a globálnymi identitami. Kurz americkej etnickej literatúry síce nemôže odpovedať na všetky tieto zložité otázky, ale pevne veríme, že diskusia o týchto otázkach v triedach nám môže pomôcť lepšie porozumieť etnickej rozmanitosti a byť k nej tolerantnejší. Z tohto dôvodu je hlavným cieľom tejto učebnice poskytnúť interdisciplinárny úvod do amerických etnických literatúr s dôrazom na ich historické a kultúrne pozadie, rozšíriť vedomosti študentov o amerických literatúrach a kultúrach na magisterskej úrovni a oboznámiť ich so špecifickými črtami etnických literatúr v súčasných Spojených štátoch amerických. Učebnica obsahuje informácie o literatúre a kultúre piatich etnických skupín: pôvodných obyvateľov Ameriky, afroamerických, ázijsko-amerických, židovsko-amerických a hispánsko-amerických skupín.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie