English for Students of Geography and Ecology

Zuzana Buráková

stiahnite.png                                                              

ONLINE

978-80-7097-733-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Zuzana Buráková
Rok vydania:2009
Dostupné od:20. 2. 2009
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:55
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky

Popis

Učebné texty anglického jazyka sú určené študentom geografie a všeobecnej ekológie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Ich cieľom je rozšíriť komunikatívne jazykové kompetencie na stredne pokročilej úrovni ovládania anglického jazyka s dôrazom na odbor, ktorý študujú. Jednotlivé kapitoly vychádzajú z potreby špecializácie sa jednotlivých prírodovedných odborov a pripravenosti študentov prezentovať svoje študijné výsledky nielen doma, ale aj v zahraničí. Učebný materiál obsahuje rôznorodé texty, kvízy, cvičenia, mapy a pod., ktoré svojim obsahom ešte viac približujú problematiku odboru. Tento učebný materiál má za cieľ slúžiť ako základ pre ďalšie vytvorenie ešte precíznejšieho materiálu potrebného na výučbu špecializovaného cudzieho jazyka.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie