Developing Academic English in Speaking and Writing

ONLINE

978-80-8152-960-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Július Rozenfeld • Slávka Tomaščíková
Vedecký redaktorprof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
Rok vydania:2021
Dostupné od:25.01.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:154
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Poznámka:This research was supported by the VEGA project 1/0447/20 The Global and the Local in Postmillennial Anglophone Literatures, Cultures and Media, granted by the Ministry of Education, Research and Sport of the Slovak Republic.
DOI:https://doi.org/10.33542/DAE2021-960-3
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica s názvom “Ako rozvíjať akademickú angličtinu v hovorení a písaní” reaguje na potrebu, ktorú vo svojej pedagogickej praxi identifikovali autori, a to integrovať prehlbovanie akademických zručností hovorenia a písania do jedného spoločného uceleného prístupu. S využitím komplexných metodológií akademického hovorenia a akademického písania sa autori snažia poskytnúť námety a inštrukcie ako rozšíriť vedomosti študentov a študentiek o anglickom akademickom diskurze, a ako rozvinúť ich produktívne jazykové zručnosti hovorenia a písania. Vysokoškolská učebnica je určená študentom a študentkám anglickej filológie, literárnych a kultúrnych štúdií zameraných na anglofónne oblasti, prekladateľských a tlmočníckych študijných programov ale aj študentom a študentkám študujúcim v anglickom jazyku a participujúcim na vedeckom výskume, ktorý má vyústiť do napísania ich bakalárskych a magisterských záverečných prác, dizertačných prác a prezentácie ich výskumu pre akademickú komunitu.  

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie