ANGLIČTINA V AKADEMICKOM PROSTREDÍ

ONLINE

978-80-574-0042-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Zuzana Kolaříková - Helena Petruňová - Renáta Timková
Rok vydania:2021
Dostupné od:12.11.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:odborná publikácia
Jazyk publikácie:angličtina, slovenčina
Počet strán:300
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Odborná publikácia vznikla v rámci projektu SOFOS - Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier (Kód ITMS Projektu 26110230088)
DOI:https://doi.org/10.33542/AAP-0044-8
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Odborná publikácia Angličtina v akademickom prostredí je určená predovšetkým pre záujemcov o zdokonalenie sa v oblasti akademického anglického jazyka a primárne je zostavená tak, aby slúžila pre potreby vysokoškolských študentov a učiteľov, ktorí anglický jazyk používajú pri svojom štúdiu, v rámci pracovných aktivít, pri komunikácii so zahraničnými kolegami a odborníkmi. Odborná publikácia ponúka vybrané slovné spojenia a vetné štruktúry z oblasti akademickej angličtiny, uvádza praktické príklady použitia menných, slovesných a predložkových slovných spojení, voľných a ustálených kolokácií, idiomatických výrazov, vrátane prekladov pri niektorých vybraných spojeniach. Zároveň upozorňuje na niektoré časté chyby pri používaní angličtiny v akademickom prostredí, ktoré sú prejavom nesprávne alebo nedostatočne osvojených jazykových prostriedkov a v neposlednom rade aj dôsledkom jazykového vplyvu slovenčiny.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie