ON THE REPRESENTATION OF AN INTERNATIONAL EVENT IN A NATIONAL NEWSPAPER

ONLINE

978-80-8152-951-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Karin Sabolíková
Vedecký redaktorDr.h.c. Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Rok vydania:2020
Dostupné od:23.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:71
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:This research was supported by VEGA Project 1/0447/20 The Global and the Local in Postmillennial Anglophone Literatures, Cultures and Media, granted by the Ministry of Education, Research and Sport of the Slovak Republic.

Popis

Predkladaná monografia stručne nahliadne do teórie novinových štruktúr v tlači a následne aplikuje teoretický rámec kritickej analýzy diskurzu na preskúmanie novinových štruktúr. Aplikovaná kritická analýza  diskurzu vychádza z teórie a metodológie ktorej autorom je Teun van Dijk. Analýza je použitá na preskúmanie toho, ako je pracovný spor Štrajk baníkov v rokoch 1984-85 v UK vyobrazený v československom denníku Pravda. Cieľom predloženej monografie je preskúmať konkrétne spôsoby, akými je jedna  novinová správa zaoberajúca sa medzinárodnou udalosťou prezentovaná v národnom denníku s ideologickým pozadím. Predložená analýza nezahŕňa všetky možné aspekty van Dijkovej kritickej analýzy diskurzu. Ponecháva niekoľko aspektov nepreskúmaných, ktorých preskúmanie by viedlo k obsahovo bohatšej a komplexnejšej analýze štruktúr textu. Zároveň, monografia sa snaží poukázať na to, že kritická analýza diskurzu môže po stránke kvality dopĺňať tradičnú metódu kvantitatívnej obsahovej analýzy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie