Theories of Intercultural Communication

ONLINE

978-80-8152-844-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Renáta Panocová
Rok vydania:2020
Dostupné od:26.03.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:148
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky

Popis

Vysokoškolská učebnica Theories of Intecultural Communication je určená predovšetkým študentom magisterského stupňa štúdia prekladateľstva a tlmočníctva a študentom doktorandského štúdia Britské a americké štúdiá. Cieľom učebnice je oboznámiť študentov s kľúčovými teóriami v oblasti interkultúrnej komunikácie. Osem kapitol pokrýva výber súčasných teórií zameraných na definovanie kultúrnych dimenzií, manažmentu identity a negociácie, akomodácie a adaptácie, riadenia úzkosti a neistoty, či aktuálny výskum Sapirovej-Whorfovej hypotézy. Záverečná kapitola podáva historiografický prehľad teórií interkultúrnej komunikácie a načrtáva kľúčové otázky výskumu v budúcnosti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie